fbpx Yritys – Opens

Yritys

Opens – ohjelmistojen kehittäjänä toimii suomalainen Feelbeat Oy.

Feelbeat Oy aloitti toimintansa vuonna 2009 nimellä Epeli Tapahtumapalvelut. Alkuperäisenä tarkoituksena tuolloin oli yhdistää tapahtumien käytännön toteutus ja digitaaliset palvelut lastenkulttuurin muodossa omaksi konseptikseen. Konseptin ytimessä oli kehitetty piirroshahmo, joka elää erilaisissa ympäristöissä livenä ja digitaalisesti.

Digitaaliset palvelut olivat silloin vielä melko suppeita ja idean jalostamiseen toimivaksi ja skaalattavaksi olisi tarvittu isoja reursseja. Aika ei ollut vielä kypsä suunnittelemallemme palvelulle. Siispä suunniteltua konseptia ei viety koskaan toteutuksen asteelle ja Epeli Tapahtumapalvelut laitettiin hyllylle useiden vuosien ajaksi.

Kokemus sovelluskehityksen tukena

Epelin perustaminen oli kuitenkin Opensin alkusysäys. Kehitystyö tapahtui vuosien aikana pienin askelin muiden töiden ohella. Monta polkua ehdittiin kulkea, ennen kuin idea kiteytyi toteutettavaksi sovellukseksi. Vuoden 2016 alussa totesimme digitalisaation olevan osa ihmisten arkipäivää. Myös nopea tekniikan kehittyminen toi uusia mahdollisuuksia.

Samalla tapahtumien merkitys oli kasvanut matkailun ja kaupan vetovoimatekijänä, sekä yleisön odotusarvot tapahtumien tarjoamille palveluille muuttuivat. Laki- ja viranomaisvaatimukset järjestäjiä kohtaan olivat kasvaneet ja tapahtumien määrät nousivat voimakkaasti. Nykyisin jopa 85% järjestäjistä on hyvin kokemattomia ja tapahtumien toteuttaminen kuuluu osaksi erittäin laajan ja monimuotoisen joukon toimintaa.

Taustatietoa ja näkemystä Opensin kehittämiseen syntyi ollessani ammattituottajana tuhansissa tapahtumissa yli 20 vuoden aikana.

Vesa Walden

Taustatietoa ja näkemystä Opensin kehittämiseen syntyi omien kokemusteni kautta ollessani ammattituottajana tuhansissa tapahtumissa yli 20 vuoden aikana, sekä satojen muiden tuottajien kanssa käymistäni keskusteluista 15 vuoden aikana pitämissäni tapahtumatuotannon koulutustilaisuuksissa.

Epeli Tapahtumapalvelujen nimi muuttettiin vuonna 2016 Feelbeat Oy:ksi ja Opensin kehitystyö polkaistiin tosissaan käyntiin.

Opens: Yleistyökalu tapahtumien suunnitteluun

Alkuvaiheen kehitystyössä oma oletuksemme oli, että tapahtumien järjestämiseen tarvitaan parempia työkaluja ja Opens-ohjelmistossa on ensisijaisesti niistä kyse. Työkaluilla tarkoitan välineitä esimerkiksi pohjakuvan piirtämiseen.

Pilottiasiakkaita tuli Opens-käyttäjiksi heti alusta saakka. Kehitystyön kannalta olikin todella arvokasta saada palautetta hyvin erilaisilta käyttäjiltä. Huomasimme nopeasti, että toki hyvillä työkaluilla on merkitystä, mutta paljon tärkeämpää on mahdollistaa tiimityöskentely ja tapahtumatiedon hallinta. Näiden edellytyksenä on ohjelmiston helppo käytettävyys ja loogisuus, mitä Opensin ensimmäinen versio ei ollut.

Ohjelmisto oli kuitenkin saatu syntymään ja siten todistettu, että tällaisen tapahtuma-alan suunnitteluohjelmiston rakentaminen on yleensäkin mahdollista.

Kehittäminen on meillä perustunut hyvin vahvaan käytännön kokemukseen tapahtumista ja työskentelyssä havaittuihin ongelmiin, joita pyrimme ratkaisemaan digitaalisesti.

Jotain, mitä ei ole ennen tehty

Itsellemme hieman yllätyksenä osoittautui, että kukaan muu ei ole rakentanut vastaavaa ratkaisua ennen meitä. Tämä johtuu mielestäni siitä, että kehittäminen on meillä perustunut hyvin vahvaan käytännön kokemukseen tapahtumista ja työskentelyssä havaittuihin ongelmiin, joita pyrimme ratkaisemaan digitaalisesti. Tapahtumien suunnitteluun liittyvien asioiden määrä on myös hyvin iso ja järjestäjän tekemiin päätöksiin vaikuttavat monet tekijät.

Varmasti tässä tapahtumien kompleksisuudessa on iso syy sille, että muut sovellusratkaisut ovat painottuneet tapahtumien loppuasiakkaisiin tai tapahtumien yksittäisten osien suunnitteluun ennen Opensia.

Kaikki perustuu kokemukseen tapahtumien tuottamisesta

Opensin vahvuus on siinä, että sitä on kehitetty oikeasti tapahtuma-alan sisältä. Usein asiakaspalauteissa toistuu nykyisin kaksi asiaa: Tätä on täytynyt olla suunnittelemassa ihmisiä, jotka tuntevat tapahtuma-alan ja ihmeellistä, että tällaista ei ole ennen ollut olemassa. Se tuntuu nyt itsestäänselvyydeltä.

Ehkäpä jos kehitystyömme olisi alussa käynnistetty vertaamalla olemassa olevia järjestelmiä, omiin havaintoihin perustuvien ongelmien ratkaisemisen sijaan, olisimme varmaankin rakentaneet työvälineen vain jonkun yksittäisen tapahtuman osan suunnittelemiseen. Onneksi niin ei kuitenkaan tehty.

Opens-tuotantomenetelmän luominen

Yksittäisten työvälineiden kehittämisestä siirtyminen loogisesti etenevän prosessin kehittämiseen vaati kehitystiimiltämme paljon ponnisteluja. Opensin ratkaisun kehittämisen lisäksi oli tehostettava työskentelytapaa. Alkuvaiheen tekninen toteutus oli juniorikehittäjien toteuttamaa ja tekninen tiimi muotoutui uudelleen ja suunnitteluvastuuta ottivat kokeneemmat sovelluskehittäjät. Opens-ohjelmistoa myös myytiin jatkuvasti kehitystyön aikana.

Mielestäni kehitystyön kannalta on välttämätöntä altistaa tuote asiakkaan palautteelle. Maksavat asiakkaat pitävät työskentelyssä ryhdin ja tahdin oikeana.

Ahkeran kehitystyön ja testaamisen tuloksena syntyi Opens-tuotantokonsepti, johon Opens 2.0. toiminta perustuu. Opensissa on siis lopulta kyse yleispätevästä tapahtumien tuotantomenetelmästä, joka toteutetaan kehittämällämme Opens-ohjelmistolla. Lisäksi siinä on mukana erinomaisia työkaluja tapahtuman suunnittelemiseen.

Tapahtumien ytimessä

Opensin tarve on todennettu jo pilottivaiheen aikana ja se on epäilemättä osunut tapahtuma-alan ytimeen. Aktiivinen kehitystyö asiakasrajapinnassa on tehnyt Openista tapahtumien järjestämisen yleistyökalun, joka soveltuu kaikille tapahtumille ja järjestäjille.

Käyttäjän on mahdollista tukeutua Opens-menetelmän mukaiseen tuotantoon ja valmiisiin suunnittelupohjiin tai työskennellä Opensilla omien tarpeiden mukaisesti. Oli käytössä kumpi tapa hyvänsä, on työskentely sujuvaa. Kun kerran olet jossain tapahtumassa ottanut Opensin haltuun, pystyt heti työskentelemään jossain toisessa tapahtumassa, kun logiikka tapahtumilla on yhteinen.

Visiomme on tehdä Opens -menetelmästä tapahtumatuotannon standardi. Missionamme on yhdistää tapahtumatiimien työskentely ja auttaa niitä toteuttamaan parempia tapahtumia yhdessä. Arvomme taitavat näkyä parhaiten tarinassa, jonka juuri luit.

Vesa Walden, perustaja, Feelbeat Oy

Osoite

Feelbeat Oy
2246246-8
Kauppakatu 39, Crazy Town
40100 Jyväskylä
FINLAND

#pelastetaantapahtumat - Tapahtumateollisuus ry
Tehty Suomessa / Made in Finland Luotettava kumppani
© 2024 Feelbeat Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved. › Tietosuoja