fbpx

Hyväksyn seuraavat toimitusehdot valitsemani palvelun tai tuotteen osalta:

Toimittajan tiedot:

Feelbeat Oy (myöhemmin TOIMITTAJA)

Kauppakatu 39

40100 JYVÄSKYLÄ

y-tunnus: 2246246-8

Yhteyshenkilö: Vesa Walden p. 0400 645 435

e-mail: vesa.walden@opens.fi

 1. Sopimuksen kohde
  • Verkkokaupan tilaustiedoissa määritelty tuote tai palvelu. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan ohjelmistotuotteiden, koulutuspalvelujen, asiantuntijapalvelujen ja tuoteryhmien kategorioiden mukaisesti
 2. OHJELMISTOTUOTTEET: OPEN SHOP, OPEN VENUE, OPEN EVENT

Open Shop ohjelmiston käyttötarkoitus: Open Shop ohjelmisto on tarkoitettu tilaajan tuotteiden verkkokauppa-alustaksi

Open Venue ohjelmiston käyttötarkoitus: Open Venue ohjelmisto on tarkoitettu tapahtumasuunnitteluun, jossa lisenssin omistaja toimittaa tapahtumapaikasta tietoa ja antaa käyttöoikeuden järjestäjälle tapahtumapaikkakohtaisesti.

Open Event ohjelmiston käyttötarkoitus: Open Event ohjelmisto on tarkoitettu tapahtumasuunnitteluun, jossa lisenssin omistaja avaa tapahtumat ohjelmistoon perustamiinsa tapahtumapaikkoihin. Ohjelmiston käyttötarkoitus on: tapahtumasuunnittelu, tapahtumakoulutus ja tapahtumasuunnittelun ulkoistaminen lisenssin omistajan käytäntöjen mukaisesti.

2.1.1 Määritelmät

  • Toimittaja tarkoittaa ohjelmiston, koulutuksen, palvelun tai tuotteen toimittajaa Feelbeat Oy:tä
  • Tilaaja tarkoittaa Opens – tuoteperheen palvelujen tilaajaa
  • Tilaajan aineisto tarkoittaa asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.
  • Ohjelmisto tarkoittaa tietoverkon välityksellä toimitettavaa palvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa vastaavaa palvelua. Ohjelmisto pitää sisällään sen lähdekoodin, käyttöliittymän ja tuotemerkin. Mahdolliset myöhemmin tulevat päivitykset ja laajennukset muodostavat käyttöoikeusopimuksen kokonaisuudessaan.
  • Käyttäjä tarkoittaa tilaajan verkkokaupasta ostotapahtumia tekevää käyttäjää.
  • Järjestäjä tarkoittaa tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastuussa olevaa toimijaa
  • Lisenssin omistaja tarkoittaa pääkäyttäjää, jonka nimiin ohjelmistolisenssi on avattu

2.1.2 Toimittajan yleiset velvollisuudet

  • Toimittaja tuottaa ohjelmistopalvelun tilaajan käyttöön. Toimittaja vastaa ohjelmistopalvelun tuotantoympäristöstä ja siitä että ohjelmisto vastaa sitä käyttötarkoitusta josta on kirjallisesti sovittu.
  • Toimittaja toimittaa tilaajalle käyttöohjeet.

2.1.3 Tilaajan yleiset velvollisuudet

 • Tilaaja vastaa ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.
 • Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia ohjelmistoon missään muodossa.
 • Tilaajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai – vuokrata ohjelmistolisenssiä.
 • Tilaaja vastaa täysin Open Shop järjestelmässä myymistään tuotteista ja niihin liittyvistä velvoitteista.
 • Tilaaja sitoutuu noudattamaan yleisiä Open Shop myyntiehtoja omien tuotteidensa myynnissä.

2.1.4 Tilaajan oikeudet

 • Tilaajalla on oikeus käyttää toimittajan toimittamaa Open Shop järjestelmää tuotteidensa myyntikanavana ja Open Event tai Open Venue ohjelmistoa tapahtumien suunnitteluun tai koulutuskäyttöön.
 • Tilaajalla on oikeus käyttää maksamansa käyttöoikeuden mukaisesti Open Venue tai Open Event -järjestelmää itse ja myöntää käyttöoikeus haluamilleen järjestäjille käytössään oleviin tapahtumapaikkoihin.
 • Tilaajalla on halutessaan oikeus periä järjestäjiltä maksuja ohjelmiston käyttämisestä

2.1.5 Toimittajan vastuu

 • Toimittajan vastuu rajautuu ohjelmiston tekniseen toimivuuteen.
 • Toimittajan vastuulla on järjestää ohjelmistoon laaditulle tilaajan aineistolle varmuuskopiointi.
 • Toimittaja ei ole vastuussa tapahtumien tai loppukäyttäjien tekemistä toimenpiteistä tai vahingoista.

2.1.6 Ohjelmistolisenssin voimassaoloaika

Asiakkaalla on oikeus käyttää ohjelmistolisenssiä maksamansa käyttöajan mukaisesti.

2.1.7 Järjestelmän käyttöönotto

Open Shop:

 • Tilaaja toimittaa käyttöönottoon tarvittavat materiaalit toimittajalle täyttämällä toimittajan lähettämän lomakkeen ja liittämällä siihen tarvittavat liitteet.
 • Käyttöönottokoulutus järjestetään tarvittaessa erikseen sovittavana aikana ja tavalla

Open Event ja Open Venue:

 • Koska kyseessä on pilottiohjelmisto tilaaja hyväksyy että ohjelmistossa voi ilmetä vielä käyttöönotettaessa myöhemmin korjattavia puutteita tai vikoja.
 • Tilaaja hankkii itse tapahtumapaikkoihin tarvittavat tiedot. Esimerkiksi pohjakuvat ja keskeiset yhteystiedot. Tilaaja saa toimittajalta listan tarvittavista tiedoista.
 • Tilaajan on mahdollista tilata toimittajalta erillisenä lisäpalveluna käyttöönottolistan tietojen kokoamispalvelu.
 • Käyttöönottokoulutustilaisuuksia  järjestetään asiakkaan valitseman palvelupaketin sisällön mukaisesti

2.1.8 Tukipalvelu

 • Toimittaja ylläpitää ohjelmiston käyttämiseen liittyvää teknistä tukipalvelua vikatilanteiden varalle. Tuki on tilaajalle veloitukseton.
 • Ohjelmiston käyttökoulutusta tai tapahtumasuunnittelun kouluttamista toimittaja toteuttaa palvelupaketeissa määritellyllä tavalla.

2.1.9 Immateriaalioikeudet

 • Toimittaja omistaa kaikki oikeudet ohjelmistoon.
 • Lisenssin omistaja omistaa oikeudet tilaajan järjestelmään tuottamaan aineistoon. 

2.2.0 Sopimuksen päättäminen

 • Tilaus jatkuu toistaiseksi siihen saakka kunnes asiakas päättää tilauksen
 • Asiakas voi päättää tilauksen palvelupaketeissa mainittujen lopetusehtojen mukaisesti. 

2.2.1 Lisäpalvelut

 • Tilattavien tuotteiden sisältö on määritelty Feelbeat Shop- verkkokaupan kuvauksissa joita tilaaja voi hankkia tekemällä tilauksen verkkokaupassa.

2.2.2 Sopimuksen purkaminen

 • Ohjelmistolisenssin käyttöoikeus hyväksytään tekemällä tilaus ohjelmiston käyttämisestä verkkokaupassa.
 • Asiakas sitoutuu sopimuksen mukaisiin maksuihin tilauspaketin ehtojen mukaisesti.
 • Mikäli tilaaja ei ole maksanut sovittua maksua maksuehtojen mukaisessa aikataulussa on toimittajalla oikeus estää ohjelmiston käyttäminen siihen saakka kunnes sovittu maksu on suoritetu.

3.0 KOULUTUSTUOTTEET: EVENTUP!

3.1.1 Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksen sisällöstä vastaa toimittaja
 • Koulutettavan sisällön nimi on mainittu tilausasiakirjassa

3.1.2 Osallistujan ilmoittautuminen

 • Tilaaja voi ilmoittautua koulutukseen toimittajan ilmoittaman kanavan kautta. Kanavana voi olla verkkokauppa, verkkolomake, sähköposti tai muu kanava toimittajan harkinnan mukaan.
 • Rekisteröitymällä tai ilmoittautumalla koulutukseen tilaaja sitoutuu maksamaan ilmoitetun koulutuksen hinnan toimittajalle.

3.1.3 Koulutuksen peruuntuminen

 • Toimittaja voi perua tilaisuuden Force Majeure – syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi sota, lakko, sairastapaukset, luonnon olosuhteet, ajoneuvorikko, laiterikot, vauriot toteutuspaikassa, pieni ennakkoilmoittautuneiden määrä.
 • Tilaisuuden peruuntuessa pyritään ensisijaisesti järjestämään korvaava koulutuspäivä. Mikäli tämä ei ole mahdollista palautetaan osallistumismaksut.
 • Peruuntumisesta aiheutuvat maksimikorvaukset rajoittuvat tilaajan maksamaan osallistumismaksuun.
 • Tilaisuuden aikataulun muuttuminen ei aiheuta korvausperustetta

 

4.0 MAKSUEHTO

4.1.1 Maksettava korvaus

 • Tilaaja maksaa tämän sopimuksen mukaisesti verkkokaupassa tehdyn tilauksen tuotekuvaksen mukaisen hinnan.
 • Tilaaja maksaa sovitun korvauksen tilaajan verkkokaupassa valitseman maksuehdon mukaisesti

5.0 HENKILÖTIETOJEN JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Hyväksymällä nämä yleiset ehdot ja rekisteröitymällä ohjelmistoon käyttäjä ja tilaaja antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Feelbeat Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä (cookie).

Ohjelmistoja käytettäessä toimittajan asema suhteessä tilaajan järjestelmään tuottamiin rekisterihin on käsittelijä.

6.0 OIKEUDET MUUTOKSIIN

Toimittajalla  on oikeus koska tahansa oman harkintansa mukaisesti päivittää, muuttaa, lisätä tai poistaa ohjelmistossa olevaa materiaalia sekä rajoittaa pääsyä ohjelmistoon ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Toimittajalla on oikeus koska tahansa tehdä muutoksia ohjelmiston käyttöehtoihin ja ohjelmiston sisältöön. Tilaajan ja käyttäjän on hyväksyttävä muuttuneet käyttöehdot jotta ohjelmiston käyttöä voidaan jatkaa.

7.0 OIKEUSTOIMIPAIKKA

 • Oikeustoimipaikkana on Jyväskylän käräjäoikeus

 

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
Feelbeat Oy, Y-tunnus 2246246-8, Postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ.
2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Vesa Walden, vesa@feelbeat.fi
3. Rekisterin nimi
Feelbeat Oy:n asiakasrekisteri
4. Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Feelbeat Oy:n asiakas- ja jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen,kehittämiseen, analysointiin, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, sekä toiminnankehittämiseen, seurantaan, oikeuksien ja väärinkäytösten valvontaan, sekäyhteistyökumppaneiden palvelujen markkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojenkäsittely voidaan myös ulkoistaa henkilötietolain mukaisesti ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.
5. Rekisterin sisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
– Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot
– Rekisteröitymistiedot: Käyttäjätunnus, salasana ja muut rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot
– Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– Rekisteröidyn tuottama sisältö, kuten palauteet, omat lisätiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot,kuten harrastukset ja muu hänen itsestään antama tieto. Rekisteröidyn tuottamaantuotantoaineistoa käsitellään tallennukseen käytetyn ohjelmiston käyttöehtojen mukaisesti.
– Feelbeat Oy:n tallentamat tiedot rekisteröityneestä itsestään ja tämän organisaatiosta.Esimerkiksi puhelin ja sähköpostihistoria.
Kaikkia tietoja ei tallenneta, vaan tallennus riippuu käytettävästä palvelusta.
6. Rekisterin tietolähteet
Ensisijaisina rekisterin tietolähteinä käytetään:
– asiakkuuteen ja palveluihin liittyvää- ja rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa
– tunnistamis-, varmennus-, osoite-,luottotietopalvelua tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavaosapuoli
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
– Väestörekisterikeskukse tietojärjestelmän
– Muiden luotettavien järjestelmien avulla
7. Tietojen luovutus
Feelbeat Oy toimii tuotantojärjestelmien ja niihin liittyvien oheispalvelujen ylläpitäjänä palveluntilaajan lukuun. Tietoja luovutetaan ohjelmistojen käyttöehtojen mukaisesti käyttäjille ja palveluntilaajalle. Feelbeat Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelemiseen tarvittava tekninen toteutus saattaa edellyttää tiedon fyysistä sijoittamista Feelbeat Oy:n alihankkijoiden ulkopuolisille palvelimille, joihin on olemassa käyttöyhteys Feelbeat Oy:llä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopantalousalueen ulkopuolelle, ellei palvelun käyttämiseen vaadittava tekninen toteutus sitä edellytä.
8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Tietoa kerätään tietokantoihin, jotka ovat sanasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä tavoillasuojattuja. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain Feelbeat Oy:n hyväksymät henkilöt.
9. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietojahenkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevientietojensa korjaamista. Tarkastus- tai korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettunaosoitteella:
Feelbeat Oy, Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ
10. Muut oikeudet
Rekisteröitynyt voi kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoa suoramarkkinointitarkoituksessa.

Tilaa ilmainen demo!

Demo on käytettävissäsi seitsemän vuorokautta. Voit itsenäisesti testata ohjelmistoa sen ajan. Jos tarvitset lisää aikaa voit pyytää uuden demon tästä samasta linkistä. Saat myös lisätietoja ja ohjeita sähköpostiisi.

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty. Avaa itsellesi käyttäjätunnus niin teemme sille demotapahtuman mahdollisimman pian. Katso lisätietoja sähköpostistasi.

Testaa ohjelmistoa!

 

Voit testata itsenäisesti Open Venue ohjelmistolla tuottamista seitsemän vuorokauden ajan. Otamme sinuun ensin yhteyttä sopiaksemme ajankohdasta ja tarvittavasta opastuksesta.

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty, otamme yhteyttä pian!

Testaa ohjelmistoa!

Pyydä yhteydenottoa

 

Haluatko keskustella tarkemmin soveltuvuudesta tarpeisiisi? Jätä yhteydenottopyyntö niin soitamme sinulle!

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty, otamme yhteyttä pian!

Testaa ohjelmistoa seitsemän päivän ajan!

 

Voit testata itsenäisesti Opens ohjelmistolla tapahtuman suunnittelua seitsemän vuorokauden ajan. Saat sähköpostiisi lisätietoja. Jos tarvitset lisäaikaa, voit tilata demon uudelleen.

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty! Tee seuraavaksi Opens käyttäjätunnus itsellesi. Avaamme demon omalle käyttäjätunnuksellesi. Opens.fi sivulla on linkki tunnuksen rekisteröimiseen ja olet saanut sähköpostiisi lisätietoa. Mukavia hetkia Opens tapahtumasuunnittelun parissa!

Pyydä Tarjous!

Täytä tietosi niin olemme yhteydessä!

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty, otamme yhteyttä pian!

Request for free Opens software demo!

Demo is availible for seven days. You can test planning events by yourself. Adding new venues and openig new events is not availible on demo use.

 

Thank you! Your order was succesful.Check your email and first create a username. We will open demo for your username.

Request for free Opens software demo!

Demo is availible for seven days. You can test planning events by yourself. Adding new venues and openig new events is not availible on demo use.

 

Thank you! Your order was succesful.Check your email and first create a username. We will open demo for your username.