fbpx Tilaus- ja sopimusehdot – Opens

Tilaus- ja sopimusehdot

Hyväksyn seuraavat toimitusehdot valitsemani palvelun tai tuotteen osalta:

Toimittajan tiedot:

Feelbeat Oy (myöhemmin TOIMITTAJA)

Kauppakatu 39

40100 JYVÄSKYLÄ

y-tunnus: 2246246-8

Yhteyshenkilö: Vesa Walden p. 0400 645 435

e-mail: vesa.walden@opens.fi

1. Sopimuksen kohde

  • Verkkokaupan tilaustiedoissa määritelty tuote tai palvelu. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan ohjelmistotuotteiden, koulutuspalvelujen, asiantuntijapalvelujen ja tuoteryhmien kategorioiden mukaisesti

2. OHJELMISTOTUOTTEET: OPEN SHOP, OPEN VENUE, OPEN EVENT

Open Shop ohjelmiston käyttötarkoitus: Open Shop ohjelmisto on tarkoitettu tilaajan tuotteiden verkkokauppa-alustaksi

Open Venue ohjelmiston käyttötarkoitus: Open Venue ohjelmisto on tarkoitettu tapahtumasuunnitteluun, jossa lisenssin omistaja toimittaa tapahtumapaikasta tietoa ja antaa käyttöoikeuden järjestäjälle tapahtumapaikkakohtaisesti.

Open Event ohjelmiston käyttötarkoitus: Open Event ohjelmisto on tarkoitettu tapahtumasuunnitteluun, jossa lisenssin omistaja avaa tapahtumat ohjelmistoon perustamiinsa tapahtumapaikkoihin. Ohjelmiston käyttötarkoitus on: tapahtumasuunnittelu, tapahtumakoulutus ja tapahtumasuunnittelun ulkoistaminen lisenssin omistajan käytäntöjen mukaisesti.

2.1.1 Määritelmät

  • Toimittaja tarkoittaa ohjelmiston, koulutuksen, palvelun tai tuotteen toimittajaa Feelbeat Oy:tä
  • Tilaaja tarkoittaa Opens – tuoteperheen palvelujen tilaajaa
  • Tilaajan aineisto tarkoittaa asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.
  • Ohjelmisto tarkoittaa tietoverkon välityksellä toimitettavaa palvelua tai muuta sopimuksen kohteena olevaa vastaavaa palvelua. Ohjelmisto pitää sisällään sen lähdekoodin, käyttöliittymän ja tuotemerkin. Mahdolliset myöhemmin tulevat päivitykset ja laajennukset muodostavat käyttöoikeusopimuksen kokonaisuudessaan.
  • Käyttäjä tarkoittaa tilaajan verkkokaupasta ostotapahtumia tekevää käyttäjää.
  • Järjestäjä tarkoittaa tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastuussa olevaa toimijaa
  • Lisenssin omistaja tarkoittaa pääkäyttäjää, jonka nimiin ohjelmistolisenssi on avattu

2.1.2 Toimittajan yleiset velvollisuudet

  • Toimittaja tuottaa ohjelmistopalvelun tilaajan käyttöön. Toimittaja vastaa ohjelmistopalvelun tuotantoympäristöstä ja siitä että ohjelmisto vastaa sitä käyttötarkoitusta josta on kirjallisesti sovittu.
  • Toimittaja toimittaa tilaajalle käyttöohjeet.

2.1.3 Tilaajan yleiset velvollisuudet

 • Tilaaja vastaa ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.
 • Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia ohjelmistoon missään muodossa.
 • Tilaajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai – vuokrata ohjelmistolisenssiä.
 • Tilaaja vastaa täysin Open Shop järjestelmässä myymistään tuotteista ja niihin liittyvistä velvoitteista.
 • Tilaaja sitoutuu noudattamaan yleisiä Open Shop myyntiehtoja omien tuotteidensa myynnissä.

2.1.4 Tilaajan oikeudet

 • Tilaajalla on oikeus käyttää toimittajan toimittamaa Open Shop järjestelmää tuotteidensa myyntikanavana ja Open Event tai Open Venue ohjelmistoa tapahtumien suunnitteluun tai koulutuskäyttöön.
 • Tilaajalla on oikeus käyttää maksamansa käyttöoikeuden mukaisesti Open Venue tai Open Event -järjestelmää itse ja myöntää käyttöoikeus haluamilleen järjestäjille käytössään oleviin tapahtumapaikkoihin.
 • Tilaajalla on halutessaan oikeus periä järjestäjiltä maksuja ohjelmiston käyttämisestä

2.1.5 Toimittajan vastuu

 • Toimittajan vastuu rajautuu ohjelmiston tekniseen toimivuuteen.
 • Toimittajan vastuulla on järjestää ohjelmistoon laaditulle tilaajan aineistolle varmuuskopiointi.
 • Toimittaja ei ole vastuussa tapahtumien tai loppukäyttäjien tekemistä toimenpiteistä tai vahingoista.

2.1.6 Ohjelmistolisenssin voimassaoloaika

Asiakkaalla on oikeus käyttää ohjelmistolisenssiä maksamansa käyttöajan mukaisesti.

2.1.7 Järjestelmän käyttöönotto

Open Shop:

 • Tilaaja toimittaa käyttöönottoon tarvittavat materiaalit toimittajalle täyttämällä toimittajan lähettämän lomakkeen ja liittämällä siihen tarvittavat liitteet.
 • Käyttöönottokoulutus järjestetään tarvittaessa erikseen sovittavana aikana ja tavalla

Open Event ja Open Venue:

 • Koska kyseessä on pilottiohjelmisto tilaaja hyväksyy että ohjelmistossa voi ilmetä vielä käyttöönotettaessa myöhemmin korjattavia puutteita tai vikoja.
 • Tilaaja hankkii itse tapahtumapaikkoihin tarvittavat tiedot. Esimerkiksi pohjakuvat ja keskeiset yhteystiedot. Tilaaja saa toimittajalta listan tarvittavista tiedoista.
 • Tilaajan on mahdollista tilata toimittajalta erillisenä lisäpalveluna käyttöönottolistan tietojen kokoamispalvelu.
 • Käyttöönottokoulutustilaisuuksia  järjestetään asiakkaan valitseman palvelupaketin sisällön mukaisesti

2.1.8 Tukipalvelu

 • Toimittaja ylläpitää ohjelmiston käyttämiseen liittyvää teknistä tukipalvelua vikatilanteiden varalle. Tuki on tilaajalle veloitukseton.
 • Ohjelmiston käyttökoulutusta tai tapahtumasuunnittelun kouluttamista toimittaja toteuttaa palvelupaketeissa määritellyllä tavalla.

2.1.9 Immateriaalioikeudet

 • Toimittaja omistaa kaikki oikeudet ohjelmistoon.
 • Lisenssin omistaja omistaa oikeudet tilaajan järjestelmään tuottamaan aineistoon. 

2.2.0 Sopimuksen päättäminen

 • Tilaus jatkuu toistaiseksi siihen saakka kunnes asiakas päättää tilauksen
 • Asiakas voi päättää tilauksen palvelupaketeissa mainittujen lopetusehtojen mukaisesti. 

2.2.1 Lisäpalvelut

 • Tilattavien tuotteiden sisältö on määritelty Feelbeat Shop- verkkokaupan kuvauksissa joita tilaaja voi hankkia tekemällä tilauksen verkkokaupassa.

2.2.2 Sopimuksen purkaminen

 • Ohjelmistolisenssin käyttöoikeus hyväksytään tekemällä tilaus ohjelmiston käyttämisestä verkkokaupassa.
 • Asiakas sitoutuu sopimuksen mukaisiin maksuihin tilauspaketin ehtojen mukaisesti.
 • Mikäli tilaaja ei ole maksanut sovittua maksua maksuehtojen mukaisessa aikataulussa on toimittajalla oikeus estää ohjelmiston käyttäminen siihen saakka kunnes sovittu maksu on suoritetu.

3.0 KOULUTUSTUOTTEET: EVENTUP!

3.1.1 Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksen sisällöstä vastaa toimittaja
 • Koulutettavan sisällön nimi on mainittu tilausasiakirjassa

3.1.2 Osallistujan ilmoittautuminen

 • Tilaaja voi ilmoittautua koulutukseen toimittajan ilmoittaman kanavan kautta. Kanavana voi olla verkkokauppa, verkkolomake, sähköposti tai muu kanava toimittajan harkinnan mukaan.
 • Rekisteröitymällä tai ilmoittautumalla koulutukseen tilaaja sitoutuu maksamaan ilmoitetun koulutuksen hinnan toimittajalle.

3.1.3 Koulutuksen peruuntuminen

 • Toimittaja voi perua tilaisuuden Force Majeure – syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi sota, lakko, sairastapaukset, luonnon olosuhteet, ajoneuvorikko, laiterikot, vauriot toteutuspaikassa, pieni ennakkoilmoittautuneiden määrä.
 • Tilaisuuden peruuntuessa pyritään ensisijaisesti järjestämään korvaava koulutuspäivä. Mikäli tämä ei ole mahdollista palautetaan osallistumismaksut.
 • Peruuntumisesta aiheutuvat maksimikorvaukset rajoittuvat tilaajan maksamaan osallistumismaksuun.
 • Tilaisuuden aikataulun muuttuminen ei aiheuta korvausperustetta

4.0 MAKSUEHTO

4.1.1 Maksettava korvaus

 • Tilaaja maksaa tämän sopimuksen mukaisesti verkkokaupassa tehdyn tilauksen tuotekuvaksen mukaisen hinnan.
 • Tilaaja maksaa sovitun korvauksen tilaajan verkkokaupassa valitseman maksuehdon mukaisesti

5.0 HENKILÖTIETOJEN JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Hyväksymällä nämä yleiset ehdot ja rekisteröitymällä ohjelmistoon käyttäjä ja tilaaja antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Feelbeat Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä (cookie).

Ohjelmistoja käytettäessä toimittajan asema suhteessä tilaajan järjestelmään tuottamiin rekisterihin on käsittelijä.

6.0 OIKEUDET MUUTOKSIIN

Toimittajalla  on oikeus koska tahansa oman harkintansa mukaisesti päivittää, muuttaa, lisätä tai poistaa ohjelmistossa olevaa materiaalia sekä rajoittaa pääsyä ohjelmistoon ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Toimittajalla on oikeus koska tahansa tehdä muutoksia ohjelmiston käyttöehtoihin ja ohjelmiston sisältöön. Tilaajan ja käyttäjän on hyväksyttävä muuttuneet käyttöehdot jotta ohjelmiston käyttöä voidaan jatkaa.

7.0 OIKEUSTOIMIPAIKKA

 • Oikeustoimipaikkana on Jyväskylän käräjäoikeus
8.0 Visma Pay palvelun käyttö
Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

OP Lasku - Joustava tapa maksaa verkko-ostokset. Kaikkien pankkien asiakkaille. OP Laskulla voit tehdä enintään 5 000 euron suuruisia ostoksia ja maksaa ne korottomasti pois 45 vuorokauden sisällä. Halutessasi voit pilkkoa laskun useampaan maksuerään. Ostoksesi näkyvät yhdessä paikassa, joten pysyt helposti perillä rahan käytöstä. Luottorajan avulla pidät kulutuksen haluamissasi rajoissa. Saat laskut kätevästi sähköpostiisi. Verkkopalvelussamme näet tietoja OP Laskun käytöstäsi ja tekemiesi ostosten summan. Voit käyttää OP Laskua, jos olet maksukykyinen yli 20-vuotias, ja sinulla on suomalaisen pankin verkkotunnukset. Lisätietoja OP Laskuun liittyen löydät osoitteesta: https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset/maksaminen/op-lasku
 
Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Toimitus

Tilauksia postitetaan arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle. 

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Osoite

Feelbeat Oy
2246246-8
Kauppakatu 39, Crazy Town
40100 Jyväskylä
FINLAND

#pelastetaantapahtumat - Tapahtumateollisuus ry
Tehty Suomessa / Made in Finland Luotettava kumppani
© 2024 Feelbeat Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved. › Tietosuoja