fbpx Tietosuojaseloste – Opens

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 1.

1. Rekisterinpitäjä

Feelbeat Oy, Y-tunnus 2246246-8, Postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ.

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Vesa Walden, vesa@feelbeat.fi

3. Rekisterin nimi

Feelbeat Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Feelbeat Oy:n asiakas- ja jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen,kehittämiseen, analysointiin, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, sekä toiminnankehittämiseen, seurantaan, oikeuksien ja väärinkäytösten valvontaan, sekäyhteistyökumppaneiden palvelujen markkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojenkäsittely voidaan myös ulkoistaa henkilötietolain mukaisesti ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

5. Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja

 • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot
 • Rekisteröitymistiedot: Käyttäjätunnus, salasana ja muut rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot
 • Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Rekisteröidyn tuottama sisältö, kuten palauteet, omat lisätiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten harrastukset ja muu hänen itsestään antama tieto.
 • Rekisteröidyn tuottamaa tuotantoaineistoa käsitellään tallennukseen käytetyn ohjelmiston käyttöehtojen mukaisesti.
 • Feelbeat Oy:n tallentamat tiedot rekisteröityneestä itsestään ja tämän organisaatiosta.Esimerkiksi puhelin ja sähköpostihistoria. Kaikkia tietoja ei tallenneta, vaan tallennus riippuu käytettävästä palvelusta.

6. Rekisterin tietolähteet

Ensisijaisina rekisterin tietolähteinä käytetään:

 • asiakkuuteen ja palveluihin liittyvää- ja rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa
 • tunnistamis-, varmennus-, osoite-, luottotietopalvelua tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavaosapuoli
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Väestörekisterikeskukse tietojärjestelmän
 • Muiden luotettavien järjestelmien avulla

7. Tietojen luovutus

Feelbeat Oy toimii tuotantojärjestelmien ja niihin liittyvien oheispalvelujen ylläpitäjänä palveluntilaajan lukuun. Tietoja luovutetaan ohjelmistojen käyttöehtojen mukaisesti käyttäjille ja palveluntilaajalle. Feelbeat Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa javelvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelemiseen tarvittava tekninen toteutus saattaaedellyttää tiedon fyysistä sijoittamista Feelbeat Oy:n alihankkijoiden ulkopuolisille palvelimillejoihin on olemassa käyttöyhteys Feelbeat Oy:llä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopantalousalueen ulkopuolelle, ellei palvelun käyttämiseen vaadittava tekninen toteutus sitä edellytä.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Tietoa kerätään tietokantoihin, jotka ovat sanasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä tavoilla suojattuja. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain Feelbeat Oy:n hyväksymät henkilöt.

9. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietojahenkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevientietojensa korjaamista.

Tarkastus- tai korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Feelbeat Oy
Kauppakatu 39
40100 JYVÄSKYLÄ

10. Muut oikeudet

Rekisteröitynyt voi kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoa suoramarkkinointitarkoituksessa.

Osoite

Feelbeat Oy
2246246-8
Kauppakatu 39, Crazy Town
40100 Jyväskylä
FINLAND

#pelastetaantapahtumat - Tapahtumateollisuus ry
Tehty Suomessa / Made in Finland Luotettava kumppani
© 2024 Feelbeat Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved. › Tietosuoja