fbpx
Tietosuojaseloste, Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
Feelbeat Oy, Y-tunnus 2246246-8, Postiosoite: Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ.
2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Vesa Walden, vesa@feelbeat.fi
3. Rekisterin nimi
Feelbeat Oy:n asiakasrekisteri
4. Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Feelbeat Oy:n asiakas- ja jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen,kehittämiseen, analysointiin, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, sekä toiminnankehittämiseen, seurantaan, oikeuksien ja väärinkäytösten valvontaan, sekäyhteistyökumppaneiden palvelujen markkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojenkäsittely voidaan myös ulkoistaa henkilötietolain mukaisesti ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.
5. Rekisterin sisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
– Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot
– Rekisteröitymistiedot: Käyttäjätunnus, salasana ja muut rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot
– Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– Rekisteröidyn tuottama sisältö, kuten palauteet, omat lisätiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot,kuten harrastukset ja muu hänen itsestään antama tieto. Rekisteröidyn tuottamaantuotantoaineistoa käsitellään tallennukseen käytetyn ohjelmiston käyttöehtojen mukaisesti.
– Feelbeat Oy:n tallentamat tiedot rekisteröityneestä itsestään ja tämän organisaatiosta.Esimerkiksi puhelin ja sähköpostihistoria.
Kaikkia tietoja ei tallenneta, vaan tallennus riippuu käytettävästä palvelusta.
6. Rekisterin tietolähteet
Ensisijaisina rekisterin tietolähteinä käytetään:
– asiakkuuteen ja palveluihin liittyvää- ja rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa
– tunnistamis-, varmennus-, osoite-,luottotietopalvelua tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavaosapuoli
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
– Väestörekisterikeskukse tietojärjestelmän
– Muiden luotettavien järjestelmien avulla
7. Tietojen luovutus
Feelbeat Oy toimii tuotantojärjestelmien ja niihin liittyvien oheispalvelujen ylläpitäjänä palveluntilaajan lukuun. Tietoja luovutetaan ohjelmistojen käyttöehtojen mukaisesti käyttäjille ja palveluntilaajalle. Feelbeat Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa javelvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelemiseen tarvittava tekninen toteutus saattaaedellyttää tiedon fyysistä sijoittamista Feelbeat Oy:n alihankkijoiden ulkopuolisille palvelimillejoihin on olemassa käyttöyhteys Feelbeat Oy:llä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopantalousalueen ulkopuolelle, ellei palvelun käyttämiseen vaadittava tekninen toteutus sitä edellytä.
8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Tietoa kerätään tietokantoihin, jotka ovat sanasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä tavoilla suojattuja. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain Feelbeat Oy:n hyväksymät henkilöt.
9. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietojahenkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevientietojensa korjaamista. Tarkastus- tai korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettunaosoitteella:
Feelbeat Oy, Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ
10. Muut oikeudet
Rekisteröitynyt voi kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoa suoramarkkinointitarkoituksessa.

Privacy Statement, Combined Register Description and Information Document Personal Data Act (523/99) Sections 10 and 24

1. The Registrar
Feelbeat Oy, Business ID 2246246-8, Postal address: Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ.
2. Contact person for registries
Vesa Walden, vesa@feelbeat.fi
3. Name of the register
Feelbeat Oy’s customer register
4. Purpose of the register
Personal Information is processed for the maintenance, management, development, analysis, provision of services and products, as well as for the development, monitoring, rights and abuse monitoring, marketing and market research of Feelbeat Oy’s customer and membership relationships. Personal data processing may also be outsourced to an external service provider in accordance with the Personal Data Act.
5. Contents of the register
The following information is processed in the register
– Contact information: name, address, telephone numbers, email addresses and other contact information
– Registration Information: Username, password and other information required for registration
– Age, gender, value or profession and mother tongue
– Content produced by the data subject, such as feedback, personal information, customer relationship information such as hobbies and other self-information. The proprietary production material shall be handled in accordance with the terms and conditions of the software used for the recording.
– Information stored by Feelbeat Oy about the registered person and their organization.For example, telephone and email history.
Not all information is saved, but depends on the service you are using.
6. Register sources of information
The primary sources of registry data are:
– material related to the customer and services and self-produced by the data subject
– a party providing identification, certification, address, credit information or similar services;
– By using cookies or similar technologies
– Population Information System
– With the help of other reliable systems
7. Disclosure of Information
Feelbeat Oy operates the production systems and related ancillary services on behalf of the service subscriber. Information is provided to users and subscribers in accordance with the terms of use of the software. Feelbeat Oy may disclose personal information to the extent permitted by applicable law. The technical implementation of the service and data processing may require the physical placement of the data on server servers external to Feelbeat Oy’s subcontractors. Data will not be transferred outside the European Union or the European Economic Area, unless required for the technical implementation of the service.
8. A description of the principles of registry protection
Information is collected in databases that are protected by words, firewalls and other technical means. Only persons authorized by Feelbeat Oy have access to the databases.
9. Right of access and rectification
Pursuant to Article 26 of the Personal Data Act, the data subject has the right to verify what personal data are stored in the personal data file. The data subject shall also have the right to have his data on the register corrected. The request for inspection or repair must be sent in writing and signed at:
Feelbeat Oy, Kauppakatu 39, FI-40100 JYVÄSKYLÄ, Finland
10. Other Rights
The data subject may prohibit the data controller from processing the data for direct marketing purposes.

Tilaa ilmainen demo!

Demo on käytettävissäsi seitsemän vuorokautta. Voit itsenäisesti testata ohjelmistoa sen ajan. Jos tarvitset lisää aikaa voit pyytää uuden demon tästä samasta linkistä. Saat myös lisätietoja ja ohjeita sähköpostiisi.

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty. Avaa itsellesi käyttäjätunnus niin teemme sille demotapahtuman mahdollisimman pian. Katso lisätietoja sähköpostistasi.

Testaa ohjelmistoa!

 

Voit testata itsenäisesti Open Venue ohjelmistolla tuottamista seitsemän vuorokauden ajan. Otamme sinuun ensin yhteyttä sopiaksemme ajankohdasta ja tarvittavasta opastuksesta.

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty, otamme yhteyttä pian!

Testaa ohjelmistoa!

Pyydä yhteydenottoa

 

Haluatko keskustella tarkemmin soveltuvuudesta tarpeisiisi? Jätä yhteydenottopyyntö niin soitamme sinulle!

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty, otamme yhteyttä pian!

Testaa ohjelmistoa seitsemän päivän ajan!

 

Voit testata itsenäisesti Opens ohjelmistolla tapahtuman suunnittelua seitsemän vuorokauden ajan. Saat sähköpostiisi lisätietoja. Jos tarvitset lisäaikaa, voit tilata demon uudelleen.

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty! Tee seuraavaksi Opens käyttäjätunnus itsellesi. Avaamme demon omalle käyttäjätunnuksellesi. Opens.fi sivulla on linkki tunnuksen rekisteröimiseen ja olet saanut sähköpostiisi lisätietoa. Mukavia hetkia Opens tapahtumasuunnittelun parissa!

Pyydä Tarjous!

Täytä tietosi niin olemme yhteydessä!

Tilauksesi on onnistuneesti lähetetty, otamme yhteyttä pian!

Request for free Opens software demo!

Demo is availible for seven days. You can test planning events by yourself. Adding new venues and openig new events is not availible on demo use.

 

Thank you! Your order was succesful.Check your email and first create a username. We will open demo for your username.

Request for free Opens software demo!

Demo is availible for seven days. You can test planning events by yourself. Adding new venues and openig new events is not availible on demo use.

 

Thank you! Your order was succesful.Check your email and first create a username. We will open demo for your username.